Köpvillkor för X100 Fitness Aktiebolag

1. Allmänt
1.1. Dessa köpvillkor (“Villkoren”) reglerar förhållandet mellan dig (“Kunden”) och X100 Fitness Aktiebolag, org.nr. 55937-40805 (“Företaget”), när du köper varor eller tjänster antingen via www.x100.se eller genom e-postkorrespondens med Företaget.
1.2. Genom att genomföra ett köp godkänner du att du bundits av dessa Villkor.

2. Beställning och Avtalsbildning
2.1. Kundens beställning utgör ett erbjudande till Företaget att köpa den produkt eller tjänst som valts.
2.2. Ett bindande avtal träffas först när Företaget skickat en orderbekräftelse till Kunden via e-post.

3. Priser och Betalning
3.1. Alla priser som anges på Företagets webbplats eller i e-postkorrespondens är inklusive svensk moms.
3.2. Priset som gäller är det som anges vid den tidpunkt då beställningen görs.
3.3. Kunden kan betala för sin order med de betalningsmetoder som Företaget tillhandahåller.
3.4. Vid beställning via e-post specificeras betalningsinformation separat.

4. Leverans av varor
4.1. Företaget strävar efter att skicka varorna inom 3-7 arbetsdagar efter att ha mottagit en order.
4.2. Förseningar kan uppstå. Företaget ska informera kunden om eventuella förseningar.

5. Bokning av tjänster
5.1. Bokningar bekräftas genom en e-postbekräftelse som innehåller alla relevanta detaljer.
5.2. Det åligger Kunden att avboka tjänsten om den inte kan delta eller nyttja den.

6. Ångerrätt och Avbokning
6.1. För varor har Kunden 14 dagars ångerrätt, vilket innebär att varan ska returneras i ursprungligt skick inom 14 dagar.
6.2. För tjänster måste avbokning ske minst 24 timmar före tjänstens starttid. Vid senare avbokning debiteras full avgift.

7. Reklamation och Garanti
7.1. Om varan eller tjänsten är felaktig, skadad eller inte motsvarar beskrivningen, har Kunden rätt att reklamera.
7.2. Reklamationer ska göras skriftligen och inom skälig tid efter att felet upptäckts.

8. Force Majeure
8.1. Företaget är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra vissa förpliktelser enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

9. Personuppgiftshantering
9.1. Företaget hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att godkänna dessa Villkor samtycker Kunden till detta.
9.2. För mer detaljerad information, se Företagets integritetspolicy.

10. Tvister och Tillämplig lag
10.1. Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.
10.2. Eventuella tvister ska i första hand lösas genom förhandling. Om parterna inte kan enas, ska tvisten avgöras av svensk domstol.