Brist på Magnesium: Symptom och Lösningar

Brist på Magnesium: Symptom och Lösningar

Vad är Magnesiumbrist?

Magnesiumbrist inträffar när din kropp inte får tillräckligt med magnesium. Det är vanligt och kan vara dåligt för din hälsa. Magnesium är viktigt för energi, muskler, hjärta och nerver. Det hjälper också kroppen att bygga proteiner. Om du har brist kan du känna dig trött, få muskelsammandragningar och oregelbunden hjärtrytm.

De mesta av magnesiumet i kroppen finns i skelettet, men också i muskler och vävnader. Dina njurar kontrollerar hur mycket magnesium du har och bli av med överskottet via urinen. Om dina njurar inte fungerar bra kan du få brist. En vanlig orsak till magnesiumbrist är att du äter för lite mat med magnesium. Mat som är rik på magnesium är gröna grönsaker, nötter, frön, fullkorn och fisk. Om du inte äter dessa livsmedel kan du få brist. Strikta dieter kan också leda till brist.

Mageproblem som Crohns sjukdom och celiaki kan göra det svårt för kroppen att ta upp magnesium. Njursjukdomar kan också orsaka brist. Hormoner som vid diabetes och en överaktiv sköldkörtel påverkar hur kroppen tar upp magnesium. Vissa mediciner kan också leda till brist. Mediciner mot högt blodtryck kan göra att du förlorar mer magnesium och mediciner mot sura uppstötningar kan minska upptaget. Antibiotika och vissa cancerbehandlingar kan också påverka magnesiumnivåerna.

Din livsstil spelar också roll. Om du dricker mycket alkohol kan du få brist. Alkohol minskar kroppens upptag av magnesium och gör att du förlorar mer via urinen. Stress kan också bidra till brist eftersom stresshormoner påverkar balansen av magnesium. Mycket träning ökar också behovet av magnesium. Du förlorar magnesium genom svett och urin när du tränar. Idrottare och de som tränar mycket måste hålla koll på sina magnesiumnivåer.

Äldre personer får ofta magnesiumbrist. De äter mindre mat med magnesium och kroppen tar upp magnesium sämre när man blir äldre. Symptomen på brist kan vara svåra att upptäcka. Tidiga tecken är trötthet, muskelsammandragningar, svaghet och dålig aptit. Vid allvarlig brist kan du få domningar, stickningar, kramper och oregelbunden hjärtrytm. Långvarig brist kan kopplas till sjukdomar som benskörhet, hjärtsjukdomar och typ 2-diabetes.

Behandlingen fokuserar oftast på att ändra kosten och ta kosttillskott. Det är viktigt att äta mer mat med magnesium. Vid allvarlig brist kan tillskott behövas. I svåra fall kan du behöva behandling direkt i blodet. Prata alltid med en läkare innan du börjar med tillskott eftersom för mycket magnesium kan vara skadligt. För att undvika brist rekommenderas en balanserad kost med mat rik på magnesium. Regelbundna hälsokontroller kan också hjälpa till att upptäcka brist tidigt. De som har riskfaktorer bör vara noggranna med sina magnesiumnivåer.

Symptom på Magnesiumbrist

Magnesium är ett viktigt ämne som vi behöver för att må bra. Utan tillräckligt med magnesium kan vi få olika problem och symtom. Här ska vi se hur magnesium hjälper kroppen och vad som händer om vi har brist på det.

Magnesium hjälper till med över 300 olika processer i kroppen. Det påverkar våra muskler, nerver, energi och protein. Om vi har för lite magnesium, visar kroppen ofta tecken på att något är fel. Dessa tecken kan bli värre om vi inte gör något åt dem och de kan påverka vårt liv mycket.

Ett vanligt tecken på magnesiumbrist är muskelkramper. Magnesium gör att våra muskler kan slappna av. Om vi inte har tillräckligt med magnesium, kan musklerna krampa, särskilt i benen, vilket kan göra ont och störa vår sömn. Det kan också rycka i ögonlocken. Ett annat vanligt tecken är att vi känner oss trötta och svaga. Vi behöver magnesium för att skapa energi i cellerna. Har vi för lite magnesium, kan kroppen inte skapa och använda energi som den ska. Då kan vi känna oss trötta hela tiden, även om vi har sovit bra. Vi kan också känna oss svaga.

Hjärtproblem kan också bero på magnesiumbrist. Hjärtat, som är en muskel, behöver magnesium för att slå jämnt och pumpa blod. Har vi för lite magnesium kan hjärtslagen bli oregelbundna och vi kan få hjärtklappning, vilket kan vara farligt. För lite magnesium kan också ge mentala problem som irritation, depression och ångest. Magnesium hjälper även till att reglera ämnen i hjärnan som serotonin. Om vi har för lite magnesium blir det svårare att lära sig nya saker och komma ihåg saker. En långvarig brist på magnesium kan öka risken för allvarliga sjukdomar som Alzheimers.

En mindre känd följd av magnesiumbrist är migrän och huvudvärk. Forskning visar att de som ofta får migrän också ofta har låga nivåer av magnesium i blodet. Magnesium hjälper nämligen till att slappna av blodkärl och nerver.

Matsmältningsproblem kan också vara ett tecken på magnesiumbrist. Det kan visa sig som illamående, kräkningar och dålig aptit. Magnesium behövs för musklerna i matsmältningssystemet. Har vi för lite magnesium kan kroppen heller inte ta upp andra viktiga näringsämnen, vilket gör problemen värre.

Om vi har för lite magnesium kan vi också få benskörhet eftersom magnesium är viktigt för att kalcium ska kunna bygga starka ben. Detta kan leda till benförlust och ökad risk för frakturer, speciellt hos äldre personer. Ett dåligt immunförsvar kan också bero på magnesiumbrist. Magnesium är nödvändigt för att immunförsvaret ska fungera och en brist kan göra att vi lättare blir sjuka. Detta är extra farligt för personer med redan svagt immunförsvar, som äldre och de med kroniska sjukdomar.

Det kan ibland vara svårt att upptäcka magnesiumbrist eftersom symtomen kan likna andra tillstånd. Därför är det viktigt att vara medveten om dessa tecken och rådfråga en läkare om vi misstänker magnesiumbrist. Blodprov kan mäta magnesiumhalten men bara en liten del av kroppens magnesium finns i blodet. Därför kan dessa prov ibland ge felaktiga resultat. En noggrann medicinsk undersökning och vår sjukdomshistoria är därför viktig för att få rätt diagnos.

Sammanfattningsvis är magnesiumbrist ett allvarligt problem som kan påverka många av kroppens funktioner. Vanliga symtom är muskelkramper, trötthet, hjärtproblem, mentala problem, migrän, matsmältningsproblem, benskörhet och ett svagt immunförsvar. Att känna igen dessa symtom och agera snabbt kan göra en stor skillnad för vår hälsa och vårt välmående.

Magnesium och Psykisk Hälsa

Magnesium är väldigt viktigt för din kropp. Det hjälper både din kropp och ditt sinne. Visste du att magnesium kan hjälpa mot stress och oro? Här är varför det är så lugnande.

Magnesium är viktigt för mer än 300 processer i din kropp. Det ser till att dina nerver fungerar bra och gör att du känner dig stabil. Det hjälper också till att skapa serotonin, ett ämne som gör dig glad och minskar oro. Om du har för lite magnesium kan du inte producera tillräckligt serotonin. Det kan leda till psykiska problem.

Forskning visar att magnesium kan minska oro. En studie i tidningen 'Journal of the American Board of Family Medicine' visade att personer med brist på magnesium ofta har problem med oro eller depression. En annan studie i 'Magnesium Research' visade att extra magnesium kan minska mild till måttlig oro. Det kan vara ett alternativ för de som inte vill ta vanlig medicin mot oro.

Magnesium påverkar nervsystemet. Det blockerar kalciumkanaler och hindrar nervceller från att bli för aktiva. Om du har för lite magnesium kan nervcellerna bli för aktiva och göra dig orolig. Tillräckligt med magnesium håller ditt nervsystem i balans.

Magnesium hjälper också kroppen att hantera stress. När du är stressad producerar din kropp kortisol, ett stresshormon. Studier visar att magnesium kan sänka kortisolnivåerna. Det minskar stress och oro. Därför är magnesium viktigt för hur du hanterar stress.

Bra källor till magnesium är spenat, grönkål, nötter, frön, fullkornsprodukter och vissa typer av fisk och kött. Trots detta är magnesiumbrist vanligt. Det kan bero på dålig kost, kroniska sjukdomar eller mediciner som minskar kroppens förmåga att ta upp magnesium. Då kan extra magnesium vara bra, särskilt om du känner dig orolig eller har psykiska problem.

Det finns olika sorters magnesiumtillskott. Magnesiumcitrat och magnesiumglycinat rekommenderas ofta eftersom kroppen tar upp dem lättare och de inte ger magproblem. Men innan du börjar med tillskott, prata med en läkare eller en dietist. De kan hjälpa dig att få rätt dos.

Förutom tillskott kan du äta mer mat som är rik på magnesium. En bra diet med tillräckligt magnesium kan hjälpa dig att må bättre och minska risken för oro. Träning är också viktigt. Träning hjälper din kropp att ta upp magnesium bättre. Det förbättrar också humöret genom att frigöra endorfiner, kroppens naturliga glädjehormoner.

Hur Upptäcker Man Magnesiumbrist?

Många märker inte om de har brist på magnesium eftersom symtomen kan se ut som andra problem. Det är viktigt att hitta en brist tidigt för att undvika fler problem. Tester är inte alltid perfekta och visar ibland bara indirekta tecken. Här är några sätt att upptäcka brist, samt deras för- och nackdelar:

En vanlig metod är ett blodprov som kallas serum-magnesium (S-Mg). Normala värden är mellan 0,75 och 0,95 mmol/L. Om nivån är lägre kan det tyda på brist. Men bara en liten del av kroppens magnesium finns i blodet; resten finns i celler, ben och muskler. Normala värden i serum-magnesium visar inte alltid att man inte har brist. Att mäta magnesium i celler ger en bättre bild. Det brukar göras i röda eller vita blodkroppar. Denna metod är mer exakt eftersom det mesta av magnesiumet finns i cellerna. Men det kräver specialutrustning och används inte så ofta.

Man kan också mäta magnesium i urinen för att se hur mycket kroppen gör sig av med. Normalt släpper kroppen ut 3-5 % av det dagliga magnesiumintaget i urinen. Mindre utsöndring kan tyda på brist eftersom kroppen håller kvar magnesiumet. Ökad utsöndring kan betyda att man får i sig mer magnesium eller har problem med kroppens balans. Denna metod kan vara användbar men påverkas av vätskebalans, njurfunktion och kost.

Ett magnesiumbelastningstest är ett annat sätt att testa. Man får en viss mängd magnesium och mäter hur mycket som släpps ut i urinen under 24 timmar. Har kroppen brist håller den kvar mer magnesium och mindre utsöndras i urinen. Testet är pålitligt men tar tid och kan vara krångligt.

Förutom laboratorietester tittar läkare också på symtom och patientens sjukdomshistoria. Symtom på brist kan vara muskelkramper, trötthet, hjärtproblem, sömnproblem, depression och svaghet. Personer med dessa symtom och riskfaktorer som tarmsjukdomar, långvarig användning av vissa läkemedel eller dålig kost, kan behöva undersöka sin magnesiumstatus närmare.

Forskning tittar också på ämnen i hår och naglar för att bedöma mineralstatus över tid. Håranalys kan visa förändringar i mineralbalansen men metoden är omdiskuterad och inte standardiserad. En annan metod är ett alkoholtest för att mäta magnesiumstatus. Man får en liten mängd alkohol intravenöst och mäter magnesiumhalten i blodet före och efter. Alkohol kan påverka magnesiumupptag och ämnesomsättning och ge en extra indikation på kroppens magnesiumstatus. Men denna metod är experimentell och används inte allmänt.

Sammanfattningsvis finns det flera sätt att upptäcka magnesiumbrist, alla med sina egna fördelar och nackdelar. Ingen enskild metod är helt pålitlig, så man använder ofta en kombination av tester och kliniska bedömningar. Vanliga metoder är serum-magnesium, intracellulärt magnesium, urinmagnesium och magnesiumbelastningstester. Andra metoder som hårmineralanalys och alkoholtester är fortfarande under utveckling. Eftersom magnesium är viktigt för många kroppsfunktioner är det viktigt att ha exakta metoder för att upptäcka magnesiumbrist för att undvika hälsoproblem.

Förebyggande och Behandling

Magnesium är ett viktigt mineral som hjälper till med många av kroppens funktioner, som att hålla muskler och nerver i form, reglera blodtrycket och hålla skelettet starkt. Men ibland får vi inte tillräckligt med magnesium, vilket kan leda till problem. Här är några enkla tips på hur du kan få i dig mer magnesium genom mat, ändrade vanor och kosttillskott. Vi går också igenom några tecken på att du kanske behöver mer magnesium.

Kosttips för mer magnesium

En av de bästa sätten att få i dig magnesium är genom en balanserad diet. Här är några magnesiumrika livsmedel du kan lägga till din meny:

 • Gröna bladgrönsaker: Spenat, grönkål och liknande grönsaker är fulla av magnesium. Ät dem varje dag om du kan.
 • Nötter och frön: Mandlar, pumpafrön och solrosfrön är bra snacks med mycket magnesium.
 • Baljväxter: Bönor, ärtor och linser är också bra källor. Prova dem i sallader och soppor.
 • Fullkornsprodukter: Välj fullkornsris, havregryn och andra hela korn istället för bearbetade varianter.
 • Fisk: Fet fisk som lax och makrill innehåller både omega-3 och magnesium.
 • Frukt: Bananer, avokado och torkad frukt som fikon och dadlar är bra alternativ.
 • Mejeriprodukter: Även om de inte innehåller så mycket magnesium som andra livsmedel på listan, är yoghurt och mjölk ändå vettiga källor.

Ändra dina vanor

Att ändra några vanor kan också hjälpa dig att hålla din magnesiumbalans i schack:

 • Minska stress: Stress kan tömma dina magnesiumreserver. Försök med yoga, meditation eller bara ta några djupa andetag för att koppla av.
 • Sov gott: En bra natts sömn hjälper kroppen att behålla magnesium. Försök att sova 7-8 timmar per natt.
 • Träna lagom: Regelbunden träning är bra, men överdriv inte. För mycket kan leda till magnesiumförlust genom svett.
 • Drick måttligt: Alkohol kan göra det svårt för kroppen att behålla magnesium. Försök att dricka sparsamt.
 • Håll koll på mediciner: Vissa mediciner kan påverka hur du tar upp magnesium. Om du tar mediciner regelbundet, prata med din läkare.

Kosttillskott

Ibland kan du behöva kosttillskott för att få tillräckligt med magnesium, särskilt om du har svårt att få det från maten:

 • Prata med läkare: Diskutera med din läkare innan du börjar med magnesiumtillskott, särskilt om du har hälsoproblem eller tar andra mediciner.
 • Välj rätt typ: Det finns olika sorters magnesiumtillskott som magnesiumcitrat och magnesiummalat. Dessa tas oftast lättare upp av kroppen än andra sorter, som magnesiumoxid.
 • Följ doseringen: Ta bara så mycket som det står på förpackningen eller enligt läkarens råd. För mycket magnesium kan ge diarré och magbesvär.
 • Kombinera med annat: Magnesium fungerar bäst när det tas med andra viktiga näringsämnen, som kalcium och vitamin D.

Tecken på magnesiumbrist

Det är bra att känna igen symptomen på magnesiumbrist. Här är några vanliga tecken:

 • Muskelkramper: En brist på magnesium kan orsaka kramper och spasmer i musklerna.
 • Trötthet: Om du känner dig trött och svag kan det bero på att du inte får tillräckligt med magnesium.
 • Oregelbundna hjärtslag: Magnesium är viktigt för hjärtat. En brist kan orsaka oregelbundna hjärtslag.
 • Påverkat humör: Brist på magnesium kan leda till ångest, depression och irritabilitet.
 • Domningar: Du kan också känna stickningar eller domningar i händer och fötter om din magnesiumnivå är låg.

Förstå vikten av magnesium och vara medveten om tecken på brist kan hjälpa dig att hålla din kropp frisk. Genom att planera din kost noga, göra hälsosamma val och, om nödvändigt, ta kosttillskott, kan du effektivt förebygga och behandla magnesiumbrist. Prata alltid med din läkare för att få bästa möjliga råd och vård.

Tillbaka till blogg